Utbildningar och erfarenheter

Jag är socionom i grunden, vidareutbildad i steg ett i familjeterapi och legitimerad hälso- och sjukvårdskurator. Jag har varit verksam som kurator inom sjukvården i många år, framför allt på Neurologkliniken på 

Sahlgrenska Universitetssjukhuset. De senaste åren har jag arbetat som kurator inom gymnasieskolan. Under mina år har jag träffat många människor i kris, förändring, sökande. Jag har erfarenhet av att arbeta med enskilda individer i olika åldrar, med par, familjer och andra relationskonstellationer. Parallellt med min anställning inom skolan har jag haft en egen terapimottagning.