Mina ord om behov och terapi

Ibland kan något i livet skava. Det kan vara något tydligt definierat, det kan vara något diffust, det kan vara något vi känner obehag inför, eller vilja till att förändra. Det kan handla om din självbild, om dig själv i relation till andra, om en längtan efter att ta nya steg, om en känsla av att vara vilse,om en livskris som att bli vuxen, gå in i en kärleksrelation, få barn, bli tonårsförälder, få vuxna barn, få gamla föräldrar, gå in i klimakteriet,gå i pension,bli gammal. Det kan vara en förändring som i nytt arbete, nytt hem, ny livsåskådning. Det  kan vara en plötslig kris som i sjukdom, död, förlust, separation.  Det kan komma tider när det finns behov av att prata med någon som tillsammans med dig kan söka din väg framåt.

Om du känner så nu är du välkommen till mig.

Kanske kan mitt rum och mitt lyssnande bli en fristad och en plats för bearbetning, formulerande,utforskande, eller det du behöver. Min erfarenhet är att samtal ibland kan behöva söka sig bakåt i tiden för att skapa förståelse för det som är idag. Ibland finns den förståelsen, eller så är det inte läge att gå bakåt, då kan behovet vara att stanna i nuet och utforska framåt. Du är den som kommer med behovet,jag är den som försöker fånga ditt behov, lyssna, skapa förståelse, söka vägar och ibland utmana.