Förslag på vad vi kan arbeta med

Nedstämdhet

Självbild

Sökande

Krisbearbetning

Livsförändringar

Relationsproblem

Sjukdomsbearbetning

Sorgebearbetning